مرگ خاموش در جاده ها
واردات خودرو را این چند خانواده انجام می دهند
شرکت های عضو انجمن خودروسازان
شركت مرتب خودرو
صنایع زرین خودرو
شركت بهمن دیزل
شرکت صنایع خودرو کویر
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو
شرکت ماموت دیزل
شركت مديران خودرو
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان
شرکت خودروسازان بم
شركت راين خودرو
شركت آذهايتكس
شرکت کاریزان خودرو
شرکت عقاب افشان
شركت زامياد
شركت پيشرو ديزل