مرگ خاموش در جاده ها
واردات خودرو را این چند خانواده انجام می دهند
شرکت های عضو انجمن خودروسازان
گروه صنعتي ايران خودرو
شرکت کاریزان خودرو
شركت آميكو
شرکت کرمان موتور
شرکت آکیا خودرو
شركت مرتب خودرو
گروه خودروسازی بهمن
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان
شرکت ماموت دیزل
شركت بهمن دیزل
گروه خودروسازی سایپا
صنایع زرین خودرو
شرکت شهاب خودرو
شركت رانيران
شرکت صنایع خودرو کویر