مرگ خاموش در جاده ها
واردات خودرو را این چند خانواده انجام می دهند
شرکت های عضو انجمن خودروسازان
شركت زاگرس خودرو
گروه صنعتي ايران خودرو
گروه خودروسازی پارس خودرو
صنایع زرین خودرو
شرکت خودروسازان بم
شرکت کاریزان خودرو
شرکت شهاب خودرو
شرکت ماموت دیزل
شركت آميكو
شرکت صنایع خودرو کویر
شركت رانيران
شركت بهمن دیزل
شرکت عقاب افشان
شركت راين خودرو
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان