شرکت های عضو انجمن خودروسازان
گروه خودروسازی سایپا دیزل
شرکت صنایع خودرو کویر
شركت آذهايتكس
شرکت ماموت دیزل
صنایع زرین خودرو
شركت مرتب خودرو
گروه خودروسازی سایپا
شركت بهمن دیزل
شركت آميكو
شرکت شهاب خودرو
شركت پيشرو ديزل
شرکت کرمان خودرو
شركت زامياد
شركت راين خودرو
شركت زاگرس خودرو