صنعت خودرو قرباني سياست هاي اقتصادي
محاسبه اشتغال در صنعت خودرو
شرکت های عضو انجمن خودروسازان
شرکت آکیا خودرو
شركت زامياد
شركت پيشرو ديزل
گروه خودروسازی پارس خودرو
شركت مرتب خودرو
شرکت ماموت دیزل
شركت ايران خودرو ديزل
شركت راين خودرو
شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان
گروه خودروسازی سایپا
صنایع زرین خودرو
شركت آذهايتكس
شرکت کرمان موتور
شركت آميكو
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو